НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Администрация

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
ДОМАКИН
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА