НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

НХГ "Цанко Лавренов" е одобрен кандидат по проект STEM

от: 2020-08- 4 12:00

НХГ "Цанко Лавренов" е одобрен кандидат за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Малка категория (до 50 000 лв.) – за училище с под 300...

Прочети още...