НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Специалност "Скулптура" предлага на своите учениците възможността да изграждат триизмерно своите портрети и композиции чрез глина, гипс, итонг, дърво, камък и метал. Усвояването на пропорциите, анатомичните познания, както и конструктивните и пластични възможности на всеки един материал е гаранция за успешното обучение.

Преподаватели по скулптура са: Светлозар Чавдаров - директор, Вида Щипкова и Михаил Маламски.