НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

История на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов"

Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ се провежда всяка година от 2018 г. Той заема сериозна позиция сред културните събития, които са важна част от календара на училищата по изкуствата към Министерство на културата в България. Конкурсът беше реализиран за първи път през 2018 г.

Първото издание се проведе под надслов „Национален конкурс Плакат“ на училищата по изкуствата. Организиратори бяха Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ съвместно с Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на културата на Република България. Темата на конкурса беше „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“. Участваха 51 плакати на ученици от училищата по изкуства и култура към Министерство на културата.

От 2019 г. конкурсът получи ново патентовано наименование - "Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ за училищата по изкуства към Министерство на културата. Патрон на конкурса е известният български художник Костадин Отонов, който работи в сферата на плаката и графичния дизайн. Костадин Отонов е дългогодишен преподавател по рекламна графика в НХГ "Цанко Лавренов".

За конкурса беше създаден и специален запазен знак на събитието, чийто автор е ученикът от НХГ - Светослав Караджов. Конкурсът беше организиран от Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов" с подкрепата на Министерството на културата и Община Пловдив. Бяха селектирани 53 плакати на тема „Различията могат да обединяват” на ученици от училищата по изкуствата в България. 

Третото издание на националния конкурс "Плакат - Костадин Отонов" беше посветено на отбелязването на 75 години от създаването на ООН и на 65 години от членството на България в организацията. Конкурсът се проведе дистанционно на два етапа на 18 и 19 юни 2020 г., а гласуването се реализира чрез специална онлайн система за оценяване в официалния сайт на НХГ "Цанко Лавренов". В селекцията участваха 59 плаката на ученици на възраст от 14 до 18 години (от 8 до 11 клас) от училищата по изкуствата към Министерство на културата. Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани от компетентно жури, в чийто състав участваха представители на: Министерство на външните работи на Република България, Министерство на културата на Република България, Областна администрация Пловдив, Община Пловдив и Общински институт "Старинен Пловдив", както и преподаватели от Национална художествена академия, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", НХГ "Цанко Лавренов", НГПИ "Св. Лука", НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, НХГ "Димитър Добрович" и утвърдени графични дизайнери. Комисията присъди десет награди. Класираните на първо, второ и трето място получиха стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Третото издание на конкурса беше свързано и с няколко събития:

1. Изложба с плакати от третия Национален конкурс "Плакат - Костадин Отонов" беше открита на 9 юли 2020 г. от 16 ч. в галерия "Мисията" на Държавен културен институт към Министерство на външните работи на Република България, ул. "Алфред Нобел" №2, София.

2. Изложба с плакати от III-ти Национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ беше представена в парковото пространство на НДК (Лятна сцена „Kino & Bar Cabana“) в периода от 22 юли до 5 август 2020 г.

3. Видеоклип с номинираните плакати от третия конкурс "Плакат-Костадин Отонов" 2020 г. беше излъчен в част от метростанциите на Софийско метро.

4. Изложба с плакатите от Конкурса върху оградата на НХГ "Цанко Лавренов". Експозицията беше показана в периода от 19 септември до 14 октомври 2020 г. и беше реализирана по проект "Младежки послания към света с езика на плакатното изкуство". Проектът получи одобрение и субсидия от Община Пловдив по Компонент 3. Гражданска активност.

5. Експозиция с конкурсните плакати, които бяха изложени на оградата на НУМТИ "Добрин Петков" в периода от 15 октомври до 14 ноември 2020 г.

6. Изложба от III-ти Национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов” беше представена от 20 ноември 2020 г. в Балабанова къща, ул. „Константин Стоилов” 57, Пловдив.

7. От 7 декември 2020 г. до 28 декември 2020 г. част от конкурсните плакати бяха изложени върху винили в Цар-Симеоновата градина

Четвъртото издание на Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ 2021 г. се проведе успешно през месец ноември 2021 г. Гласуването беше реализирано на 11 ноември 2021 г. чрез онлайн система за оценяване в официалния сайт на НХГ "Цанко Лавренов". Конкурсът беше организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ със съдействието на Министерството на културата на Република България като съорганизатор. Темата на четвъртото издание беше „Фестивален плакат за класическа или джаз музика“.

В сeлекцията участваха 79 плаката на 77 ученици (на възраст от 14 до 17 години) от училища по изкуствата към Министерство на културата: НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“-София, НУМСИ ,,Панчо Владигеров“-Бургас, НХГ „Димитър Добрович“-Сливен, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография-София, НУПИД ,,Академик Дечко Узунов’’-Казанлък и Национална гимназия по сценични и екранни изкуства-Пловдив.

Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани анонимно от компетентно жури в състав: Ралица Базайтова-главен експерт в Министерство на културата, гл. асистент д-р Ненко Атанасов от Национална художествена академия-София, доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив, доц. д-р Красимира Друмева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Нина Димовска от Община Пловдив, Петър Чучулигов от НХГ "Цанко Лавренов"-Пловдив, Христофор Кръстев от НГПИ "Св. Лука"-София, Мирослава Андонова и Василена Монолакева от НУМСИ „Панчо Владигеров“-Бургас, Александър Дойчинов – директор на НХГ "Димитър Добрович"-Сливен, Петя Минекова – директор на НУПИД-Казанлък, Николай Томов – директор на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства-Пловдив, Цветанка Апостолова - директор на Национална гимназия по полиграфия и фотография-София, Камелия Кочовска от фирма ИМПРЕС и графичните дизайнери: Костадин Отонов и Христо Гочев.

Комисията присъди десет награди. Класираните на първо, второ и трето място получиха стипендии при условията и по реда на „Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби“. През 2021 г. бяха връчени две трети награди поради равния брой точки, получени след гласуването.

Конкурс "Плакат - Костадин Отонов" през 2021 г. беше реализиран със съдействието на: Министерство на културата на Република България, Община Пловдив, Общински институт "Старинен Пловдив", Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, Национална художествена академия - София, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", рекламна агенция "IMPRESS" ООД, културен център "Бялата къща" и завод за безалкохолни напитки "Party drinks" ЕООД.

Петото издание на Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ 2021 г. се проведе успешно през месец ноември 2022 г. Конкурсът беше организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ със съдействието на Министерството на културата на Република България като съорганизатор. Темата на петото издание беше "Енергията на настоящето и бъдещето".

В конкурса участваха 108 плаката на 108 ученици (на възраст от 14 до 17 години) от училища по изкуствата към Министерството на културата: НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“-София, НУМСИ ,,Панчо Владигеров“-Бургас, НУПИД ,,Академик Дечко Узунов’’-Казанлък, НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, Национална гимназия по сценични и екранни изкуства-Пловдив, Професионална гимназия за приложни изкуства-Смолян и НУИ "Проф. Веселин Стоянов"-Русе.

Гласуването за плакатите, участващи в V-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ 2022 г. се проведе на 11 и 12 ноември 2022 г., чрез онлайн-системата за оценяване в официалния сайт на НХГ "Цанко Лавренов". Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани анонимно от Комисия в състав: Ралица Базайтова-главен експерт в Министерството на културата, проф. Георги Янков-ректор на Националната художествена академия-София, гл. асистент д-р Ненко Атанасов от НХА-София, доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив, доц. д-р Красимира Друмева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Десислава Христозова, Нина Димовска и Милен Гледачев от Община Пловдив, Петър Чучулигов от НХГ "Цанко Лавренов"-Пловдив, Ралица Карапантева от НГПИ "Св. Лука"-София, Мирослава Андонова от НУМСИ „Панчо Владигеров“-Бургас, Христа Димитрова от НУПИД-Казанлък, Николай Томов – директор на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства-Пловдив, Боряна Дянкова и Михаела Радкова от НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, Искра Донева от ПГПИ-Смолян, Гриша Кубратов от НУИ "Проф. Веселин Стоянов"-Русе и графичните дизайнери: Костадин Отонов, Христо Гочев и Вълкан Вълканов

Комисията присъди дванадесет награди. Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Конкурс "Плакат - Костадин Отонов" 2022 г. беше реализиран със съдействието на: Министерството на културата на Република България, Община Пловдив, Националната художествена академия-София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", галерия "Етерна"-Пловдив, рекламна агенция "IMPRESS" ООД, рекламна агенция "PrintGround", завод за безалкохолни напитки "Party drinks" ЕООД и културен център "Бялата къща".

Медийни партньори бяха: БНР Пловдив, Дарик радио, Plovdiv time, TrafficNews.bg, Под тепето, Капана.бг, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.com.

Шестото издание на конкурса се проведе през месец ноември 2023 г. под надслов "Държава. Право. Личност". Организатори бяха: НХГ "Цанко Лавренов" и Министерството на културата на Република България, а съорганизатори бяха: Апелативна прокуратура-Пловдив, Окръжна прокуратура-Пловдив и Районна прокуратура-Пловдив.

В конкурса участваха 69 плаката на 69 ученици (на възраст от 14 до 17 години) от училищата по изкуствата към Министерството на културата: НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“-София, НУМСИ "Панчо Владигеров"-Бургас, НУПИД "Академик Дечко Узунов"-Казанлък, НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, НХГ „Димитър Добрович” - Сливен, Професионална гимназия за приложни изкуства-Смолян, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография-София и НУИ "Проф. Веселин Стоянов"-Русе.

Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани анонимно от Комисия в състав: Калина Чапкънова - представител на Висшия съдебен съвет, Ралица Базайтова - главен експерт в Министерството на културата, представители от Апелативната, Окръжната и Районната прокуратири-Пловдив, Нина Димовска, Десислава Христозова и Милен Гледачев от Община Пловдив, проф. д-р Николай Младенов – зам. ректор на НХА-София, Албена Спасова от Международното триенале на сценичния плакат, доц. д-р Ненко Атанасов от НХА-София, доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив, доц. д-р Красимира Друмева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Петър Чучулигов от НХГ "Цанко Лавренов"-Пловдив, Ралица Карапантева от НГПИ "Св. Лука"-София, Мирослава Андонова от НУМСИ „Панчо Владигеров“-Бургас, Петя Минекова - НУПИД „Акад. Дечко Узунов”, Боряна Дянкова от НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, Виктория Ризова от ПГПИ-Смолян, Гриша Кубратов от НУИ "Проф. Веселин Стоянов"-Русе, Анета Деновска - НХГ "Димитър Добрович"-Сливен и графичният дизайнер Костадин Отонов.

Комисията присъди десет награди. Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Конкурс "Плакат - Костадин Отонов" 2023 г. беше реализиран със съдействието на: Министерството на културата на Република България, Висшят съдебен съвет на Република България, Апелативната, Окръжната и Районната прокуратура-Пловдив,Община Пловдив, Националната художествена академия-София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", рекламна агенция "IMPRESS" ООД, рекламна агенция "PrintGround" и културен център "Бялата къща".

Медийни партньори: БНР Пловдив, Дарик радио, Plovdiv time, TrafficNews.bg, Под тепето, Капана.бг, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.com.

Тържествената церемония по награждаване на премираните участници в VI-тия Национален ученически конкурс „Плакат-Костадин Отонов“ и на официалното откриване на изложба „Държава. Право. Личност“ с конкурсните плакати се проведе на 5 декември 2023 г. в Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ № 15, Пловдив.

Автор на плакатите за всички издания е Петър Чучулигов - преподавател в НХГ "Цанко Лавренов".