НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Учениците от специалност "Стенопис" се обучават за изпълнение на проекти, свързани с определена архитектурна среда и мащаб, подготовка на картон и изпълнение в материал. В процеса на обучение се усвояват основни стенописни техники - сграфито, секо, мозайка и витраж.

Преподаватели са Атанас Камешев и Кристина Кутлова.