НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Проекти

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" участва в различни проекти самостоятелно или съвместно с различни институции. 

 

НХГ "Ц. Лавренов" с одобрен проект по Компонент 3-Гражданска активност на Община Пловдив

от: 2020-07-26 12:00

Проектът "Младежки послания към света с езика на плакатното изкуство" на НХГ "Цанко Лавренов" получи одобрение и субсидия от Община Пловдив по Компонент 3. Гражданска активност. Проектът е...

Прочети още...

НХГ "Цанко Лавренов" участва в проект „Образование за утрешния ден“

от: 2019-10-15 12:00

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" участва в проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен...

Прочети още...

Предложения за извънкласни дейности – занимания по интереси през учебната 2019/2020 година

от: 2019-10- 1 12:00

I. Технологични тематични направления

1. Димитър Келбечев –„Златното сечение и човешката фигура“

В два учебни часа учениците...

Прочети още...

Фреско - проект на НХГ "Цанко Лавренов" и Община Пловдив

от: 2018-09- 3 12:00

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" реализира проект "Фреско" с участието на италианският художник Вико Калабро.

Проектът премина успешно през няколко етапа в периода от 3...

Прочети още...

Демонстрации по "Природни науки" към проект Твоят час

от: 2018-06-15 11:50

Ученици от 9 клас от курса по "Природни науки" представиха свои компютърни презентации на 15 юни 2018 г. Ръководител е Велина Ангелова, преподавател по Физика в Художествената гимназия. Темите...

Прочети още...

Извънкласна дейност "Сграфито"

от: 2018-04-13 11:00

В НХГ "Цанко Лавренов" бяха проведени серия извънкласни дейности "Сграфито", съпътствани с публична изява на 13 април 2018 г. Изявите са част от проект "Твоят час". 

Прочети още...

Публична изява на Ателие по илюстрация, проект "Твоят час"

от: 2018-02-21 16:30

На 28 февруари 2018 г. се откри изложба с творби на участниците в "Ателие по илюстрация" към НХГ "Цанко Лавренов". Събитието е част от публичните изяви на гимназията по проект "Твоят час" -...

Прочети още...

Публични изяви по „Дигитална фотография“, проект "Твоят час"

от: 2018-02-12 12:00

В кабинет №3 на НХГ „Цанко Лавренов“ бяха проведени две публични изяви по „Дигитална фотография“ на 12.02.2018 г. и на 26.02.2018 г. По време на демонстрациите се...

Прочети още...

Публични изяви по фитнес и бадминтон, проект "Твоят час"

от: 2017-11-23 13:00

Във физкултурния салон на НХГ "Цанко Лавренов" бяха проведена две публични изяви по Фитнес (на 22.11.2017 г. и на 13.12.2017 г.) и три демонстрации по Бадминтон (на 06.12.2017 г., 12.12.2017 г....

Прочети още...

Театрално студио "Сцена" и Художествено слово, проект "Твоят час"

от: 2017-11-23 12:00

В Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" се проведоха няколко публични изяви на групите от "Художествено слово" (на 23.11.2017 г. и на 30.11.2017 г.) и Театрално студио "Сцена" (на...

Прочети още...

Демонстрация по "Народни танци", проект "Твоят час"

от: 2017-11- 6 17:10

На 6 ноември 2017 г. беше проведена демонстрация по Народни танци във физкултурния салон на НХГ "Цанко Лавренов" под ръководството на Габриел Иванов - преподавател по Физическа култура и спорт....

Прочети още...

Проект "Твоят час"

от: 2017-01- 1 12:00

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" участва за втора година в Проект "Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията...

Прочети още...