НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Достъп до секция Гласуване за V-то издание на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов" 2022 г. имат: Организационният екип на конкурса от НХГ "Цанко Лавренов" и членовете на Комисията за журиране на конкурсните творби.

ВХОД ЗА ГЛАСУВАНЕ