НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Достъп до секция Гласуване - III издание на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов" имат: Организационният екип на конкурса от НХГ "Цанко Лавренов" и членовете на Комисията за журиране на конкурсните творби.

ВХОД ЗА ГЛАСУВАНЕ