НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Записването на приетите ученици за учебната 2024/2025 г. ще започне от 04.07.2024 г. от 13.30 часа до 16.30 часа и ще продължи до 09.07.2024 г.  от 10.30 часа до 12.30 часа

Обявяването на незаетите места по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. ще бъде в срок от един ден след изтичане срока за записване на приетите ученици до 10.07.2024 г.

Обявяването на незаетите места по реда на чл. 16, ал. 8 за пренасочване на кандидати, които не са приети по посочените от тях места е по график, утвърден от директора на училището, ще бъде до 11.07.2024 г.

Подаването на заявления за участие в класиране по нови желания по график, утвърден от директора на училището, ще бъде до 11.07.2024 г.

Класиране на кандидатите по чл. 16, ал. 8 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. ще бъде по график, утвърден от директора на училището. Попълването на незаетите места и записване на

учениците ще бъде в срок до 15.07.2024 г.

Необходими документи за записванe:

1. Свидетелство за основно образование - оригинал

2. Лични карти на родители/ настойници (за попълване на анкетна карта)

3. Талон за:

- Здравословно състояние за 2022 г.

- Проведени профилактичен преглед

- Пълен имунизационен статус

4. Актуална снимка на ученика - 3 броя

* Записването се извършва в срок до 5 работни дни от обявяване на утвърдения списък на приетите ученици.