НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Задължителна професионална подготовка

Всички ученици от НХГ "Цанко Лавренов" изучават през различен период от обучението си шест задължителни специални учебни предмета, които са свързани с професионалната подготовка.  

Живопис

В учебната програма по "Живопис" е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели учениците да усвоят достатъчен обем от знания и умения, свързани с опознаването и... Прочети още...

Рисуване

В учебната програма по "Рисуване" е включен материал, с овладяването на който се цели учениците да усвоят достатъчен обем знания и умения, свързани с естетическото възприемане... Прочети още...

Компютърна графика

Обучението по предмета „Компютърна графика“ има за цел учениците да придобият професионални знания за видовете компютърни програми, специализирани в... Прочети още...

История на изкуството

Учебният предмет "История на изкуството" се изучава през цялото петгодишно обучение в НХГ "Цанко Лавренов". Учениците се запознават с историята на изкуството в... Прочети още...

Пластична анатомия

Прочети още...

Перспектива

Учебният предмет "Перспектива" създава умения за изобразяване на обекти в пространството (интериор и екстериор) при спазване на законите на линейната перспектива. Учениците... Прочети още...