НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Обучението по специалност "Иконопис" включва история на иконата и византийската църковна живопис, както и църковната живопис в Средновековна България, българската икона и нейното място в световната история на изкуството, създателите на българската възрожденска икона - школи, ателиета, автори. Познанията за иконографски принципи и канони при изграждане на иконата, за технологиите при изписване на иконата върху дърво или върху стена от темпериране до яйчно-маслени емулсии, през позлатяване до шрафировки и полагането на цветни лакове, дават възможност за реализация на учениците като иконописци.

Преподавател е Траян Добрев