НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Международното триенале на сценичния плакат гостува с изложба "Плакати&Памет"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2а

Международното триенале на сценичния плакат–София гостува през месец март 2023 г. на НХГ „Цанко Лавренов“ с изложбата ПЛАКАТИ & ПАМЕТ In memoriam: Александър Сертев, Асен Старейшински, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Камен Попов, Николай Ковачев, Огнян Фунев, Стефан Десподов.

Изложбата отразява желанието на Триеналето да бъдат извадени от забрава и подобаващо представени едни от най-ярките постижения на българския плакат. През творчеството на 8 забележителни майстори на плаката, оживява българската сценична и визуална култура, стават достояние художествени решения и находки, които са универсални и актуални. Съдържанието на колекцията е подбрано така, че да подтиква новите поколения творци към повече експерименти, към смели и неочаквани метафори и гротески. Включените плакати показват богатството на подтекста, на Езоповия език, на втория план – все достойнства, присъщи за изкуството на представените автори. 

ПЛАКАТИ&ПАМЕТ скъсява дистанцията между поколенията, прави видими и разпознаваеми знакови образци на плакатното изкуство и запълва поредица дефицити, включително и този за „мъртвия” музей на приложните изкуства. ПЛАКАТИ&ПАМЕТ е изложбено-изследователски проект, фокусиран върху автори, положили основата на модерния български плакат - прочути плакатисти за по-старото поколение и почти непознати за младото. Независимо, че работите им формират историята на българския и европейски плакат, то публичното им присъствие е оскъдно.Чрез автентични образци и свидетелства, авторите на проекта съживяват знакови постижения, водени от убеждението, че качественият плакат - този многолик синтез между различни изкуства е винаги актуален.

Стартирал като част от програмата на 10-тото Триенале, проектът продължава като пътуваща изложба с основен фокус възпитаниците и преподавателите в националните художествени училища в страната и с удоволствие развива дългогодишната традиция на взаимодействие с НХГ „Цанко Лавренов“ - домакин на колекцията през месец март 2023.

Инициативата се осъществява с помощта на Министерството на културата и фондация „Камен Попов“ и е част от едногодишната програма ПЛАКАТЪТ – ПРОЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, която Триеналето изпълнява с подкрепата на Национален фонд „Култура“. За информация: https://poster.triennial.orbitel.bg/