НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Специалност "Живопис" предлага обучение, в което са включени всички жанрове - натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция. Учениците се научават да работят с  различни живописни техники - акварел, темпера и маслена живопис.  Усвояват се планомерно и задълбочено работата по натура, по памет и по въображение.

Преподаватели: Ангел Китипов, Ели Станчева, Полина Тодорова, Кети Георгиева и Диана Папазова.