НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Заповед за формиране на оценки

   

Заповед за формиране на срочни и годишни оценки по време на дистанционното обучение