НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Откриване на учебната 2020/ 2021 година

   

Учебната 2020/ 2021 година ще се открие официално само с учениците от осми клас. 

Откриване за 8-ми клас - 10:00 часа на 15 септември 2020 г. в двора на НХГ "Цанко Лавренов".

За учениците от 9-ти до 12 клас включително ще се проведат Час на класа и Оценяване на Учебно-творческата практика по следния график:

- 9 клас от 11:00 ч. - Час на класа

- 10 клас от 11:00 ч. - Час на класа и след това Оценяване на УТП

- 11 клас от 12:00 ч. - Час на класа и след това Оценяване на УТП

- 12 клас от 13:00 ч. - Час на класа и след това Оценяване на УТП