НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ 2020 г.

   

Статут на конкурса:

Организатори: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ - Пловдив към Министерството на културата

Съорганизатор: Министерство на външните работи на Република България 

През 2020 година се отбелязват 75 години от създаването на ООН и 65 години от членството на България в организацията. 

Тазгодишното издание на Националния конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ за училищата по изкуства към Министерство на културата ще бъде под знака на тези годишнини. Инициативата ще даде трибуна на младите творци, за да отправят своите послания към света с езика на плакатното изкуство.  

Kонкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“, „Графичен дизайн“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуствата към Министерството на културата.

Във връзка с извънредната международна обстановка (COVID-19), националният конкурс  „Плакат – Костадин Отонов“ ще премине в два етапа:

1. Номиниране на проекти в дигитален вид до 23.06.2020 г. 

2. Журиране, официално награждаване и принтиране на плакатите за изложба през месец октомври 2020 г. 

Цел на конкурса за 2020 г.:

1. Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2. Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3. Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4. Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят. 

5. Стимулиране на творческия потенциал и изява на учениците. 

6. Съпричастност към значимите проблеми на  младите хора и човечеството. 

Теми на конкурса:

Тема 1: Глобалното затопляне и изменението на климата – тук и сега

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Глобалното затопляне води до бедствия като суша и наводнения. То повишава нивото на моретата и океаните, изтънява арктическата ледена шапка, застрашава биоразнообразието. 

Приносът на човека към глобалното затопляне се свързва най-вече с емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива, които се използват от автомобили и във фабрики. Всеки от нас може да допринесе в борбата с изменението на климата – като не изразходваме излишно електричество (което често се произвежда от изкопаеми горива), като употребяваме по-малко хартия (която се прави от дървета, а те „поглъщат“ въглероден диоксид), като ядем по-малко месо (при производството му се отделят вредни емисии). 

Борбата с изменението на климата е заложена в цел 13 на ООН за устойчиво развитие.

Тема 2: Градовете на бъдещето

Градовете ще бъдат все по-важни като притегателен център за хората. Вече над половината от световното население живее в градски зони и се очаква този дял да достигне 68% през 2050 г. Това увеличава значението на качеството на живот в градовете – чистотата на въздуха, рециклирането, създаването и поддържането на добри транспортни връзки са сред най-важните приоритети. ООН очаква гласът на местните общности да се чува при вземането на национални решения.

Цел 11 на ООН за устойчиво развитие е превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене.

Тема 3: Благосъстояние за всички – здраве, права и екология

Отдавна нашето благосъстояние се свързва не само с икономически растеж. За да живеем добре, не е достатъчно само да сме богати. ООН се стреми към подобряване на условията на живот на хората по света – това включва достъп до здравеопазване и социални услуги; спазването на правата на човека, осигуряване на равнопоставеност и достоен труд; опазване на околната среда. 

Тази тема е свързана с няколко цели на ООН за устойчиво развитие: цел 3 – добро здраве; цел 5 – равнопоставеност на половете; цел 8 – достоен труд и икономически растеж; цел 10 – намаляване на неравенствата; цел 12 – отговорно потребление и производство; цел 13 – борба с климатичните промени; цел 16 – мир, справедливост и силни институции.

Тема 4: 75 години ООН, 65 години България в ООН. Сега накъде?

ООН е изградена върху разрушенията от Втората световна война. Вече 75 години организацията се стреми да гарантира мира и сигурността, правата на човека и развитието. България споделя ценностите на ООН от присъединяването си през 1955 г. до днес. През 2020 г. все още не са решени редица проблеми. Конфликтите в различни точки на света променят съдби и възпрепятстват напредъка. Стотици милиони души продължават да живеят в глад и бедност. Климатът и околната среда „се огъват“ под натиска на човешката дейност. Почти навсякъде по света живеят хора, чиито елементарни права са отнети или дори потъпкани. На фона на тези предизвикателства бъдещето изглежда неясно. Всеки от нас вижда идните години по различен начин. Как ги виждате вие?

Тема 5: Образованието като начин за постигане на устойчиво развитие

Образованието отваря врати пред нас. То е предпоставка не само за личен успех, но и за опазването на планетата. Ако искаме да използваме ресурсите на Земята пестеливо и ефикасно, ни е необходимо подходящо образование. Ако искаме да защитаваме и отстояваме правата си, трябва да познаваме как работят законите и институциите. Образованият човек е креативен, прави нововъведения, умее да използва или дори да създава технологии. 

Цел 4 на ООН за устойчиво развитие е осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички.

Тема 6: Коронавирусът и светът утре

Светът никога няма да бъде същият след COVID-19. Колкото по-бързо се приспособим към новата реалност, толкова по-добре за всички нас. Пандемията причини жертви и нанесе щети, но крие и много възможности. Може би технологиите ще навлязат в живота ни още повече и неочаквани иновации ще го улеснят. Със застиването на света по време на ограничителните мерки намаля и замърсяването на въздуха, водата и земята. Може би е време да се замислим как да не нанасяме щети върху нашата планета и когато не сме принудени да водим различен живот поради пандемична криза.

Докато стояхме в домовете си, осъзнахме, че много удобства и свободи не са даденост. Трудните времена ни накараха да се съобразяваме с околните и да ги предпазваме. Оценихме топлотата на човешките отношения и възможността те да са част от ежедневието ни, а не само виртуална реалност. Замислихме се за бъдещето. Всяко усилие е важно, на всеки човек от планетата, когато искаме да постигнем света, за който мечтаем.

Тема 7: Думите – балсам и отрова

Словото е силно оръжие – както в положителен, така и в отрицателен смисъл. Езикът на омразата задушава различния и слабия, създава враждебност и ни разделя на „ние“ и „те“. Нерядко провокира насилие и застрашава цели общества. За съжаление такъв език се използва в политиката за създаване на определени настроения.  

Борбата с езика на омразата не ограничава свободата на словото. Тази свобода идва с определена отговорност – да не създаваме напрежение, да не проявяваме дискриминация, да не подтикваме към насилие. Противопоставянето на езика на омразата е основен елемент от усилията на ООН за спазването на правата на човека и създаването на толерантност. Без езика на омразата обществата ще са по-силни и сплотени.

Тема 8: Земята е красива и без опаковка

Мнозина от нас са виждали тъжни снимки на пластмасови отпадъци в моретата и океаните. Стотици години отнема разграждането на пластмасата, която застрашава живота не само на морските организми, но и на птиците, които се хранят в морето. Всяка година над осем милиона тона пластмаса се изхвърля в океаните и според учените през 2050 г. морето ще съдържа повече пластмаса, отколкото риба.

В ход е глобална кампания на ООН за премахване на основни източници на морски отпадъци: еднократни и микропластмаси. 

Можем да опазим нашите океани, като спазваме цел 12 на ООН за устойчиво развитие – отговорно потребление и производство и цел 14 – живот под водата.

Текстът към плакатите е свободен, по избор на автора, но свързан с темите на конкурса. Право на участие могат да вземат ученици на възраст от 14 до 18 години /от 8 до 11 клас/. Учениците не трябва да са навършили 18 години до 01.10.2020 г. Творбите ще бъдат медийно популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина. 

Участието в конкурса е индивидуално, като всеки автор има право да представи плакати по всички теми, но не повече от едно предложение за съответната тема. Всеки участник изпраща свои разработки.

Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Формат TIF; PDF, EPS; минимална резолюция на растерните изображения – 250dpi
 • Формат 60 х 84 см; CMYK
 • Формат JPG; 72 dpi (за разглеждане)

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Училище, град
 • Трите имена на автора
 • Дата и година на раждането му
 • Заглавие на плаката
 • Преподавател, специалност
 • Адрес за кореспонденция
 • Електронен адрес и телефон
 • Декларация от родител, че е съгласен творбата на детето  му да бъде използванa единствено в кампании/ материали за конкурса на НХГ „Цанко Лавренов“. (Бланка за декларацията можете да изтеглите в pdf от прикачения файл под информацията за конкурса.)

Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: lavrenov.plakat@gmail.com 

 • Краен срок за приемане на работите 15.06.2020 г.
 • Резултатите от първата селекция ще бъдат обявени най-късно до 23 юни на сайта на НХГ „Цанко Лавренов“.
 • Представянето на творбите и награждаването на победителите в конкурса ще бъде през месец oктомври 2020 г. 
 • Награди

Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени Първа, Втора и Трета награда, и грамоти за участие.  Класираните на първо, второ и трето място ще получат  стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Официално награждаване ще е през месец oктомври 2020 г. 

Организаторите си запазват право да връчват допълнителни награди. 

Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

След края на изложбата плакатите остават във фонд „Плакат“ на НХГ „Цанко Лавренов“ Пловдив.

Допълнителни условия

 • С творбите на участниците могат да се организират изложби в страната и чужбина. 
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.
 • Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира художествен фонд на НХГ „Цанко Лавренов“.
 • Организаторите запазват правото си да ползват разработките за целите на конкурса, както и в информационни кампании и други публични активности.

Адрес за кореспонденция:

4000 Пловдив

ул. „Янко Сакъзов“ № 2А

НХГ „Цанко Лавренов“

За допълнителна информация и контакт:

тел. 032 960 067; 

електронен адрес:

lavrenov.plakat@gmail.com

Лица за контакт:

Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“- тел. 0888290155