НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Изложба с плакати от Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“

от:    до:

Балабанова къща,
Стария град, Пловдив

Изложба с творбите от Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ се откри на 20.11.2019 г. от 16:00 ч. в Балабанова къща, Стария град, Пловдив в Световния ден на детето. В престижният конкурс, който се провежда за втори път, взеха участие над 50 ученика от училищата по изкуства към Министерство на културата. 

Изложбата представи официално Светлозар Чавдаров - директор на НХГ "Цанко Лавренов", а Христо Гочев - специалист в сферата на графичния дизайн - поздрави организаторите и всички участници за високия професионализъм на събитието. 

Победителите в конкурса получиха своите награди по време на официалното откриване. Румен Джуров - държавен експерт в Направление "Творческо поколение" към Министерство на културата връчи първа и двете втори награди. Първа награда завоюва Виктория Недялкова от НГПИ „Св. Лука“, София, с плаката си „Водоравни“. Двете втори награди получиха: Елена Маринска за плаката „Война за мир“ и Мария Кълвачева за „Свобода, равенство, братство“. И двете момичета са възпитаници на НХГ "Цанко Лавренов", Пловдив. Класираните на първо и двете втори места получиха стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Костадин Отонов даде Специална награда "Костадин Отонов" на Алисия Менова от НУПИ „Венко Колев“, Троян за плаката „Всички хора имаме сърца“. 

Областният управител Дани Каназирева удостои със специални награди трима ученика от НХГ "Цанко Лавренов" - Сахак Касапян, Мери Кадирова и Виктор Дойчев. Дани Каназирева привества публиката и пожела бъдещи творчески успехи на всички участници в конкурса. 

Донка Колева - ръководител на отдел "Културна политика и информационно обслужване" в Общински институт "Старинен Пловдив" връчи Специална награда на Община Пловдив на Златина Илиева от НХГ „Цанко Лавренов“ за плаката „Хармония от различия“, 

Поощрителни награди получиха: Йоана Христова от НХГ „Димитър Добрович“, Сливен за творбата „Игра“; Калина Тошева от НГПИ „Св. Лука“, София за „Сходен възглед“ и Кристина Миланова от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас за плаката „Заедно“. 

Наградените участници бяха определени на 14.11.2019 г. след заседание на Комисия за журиране, в която участваха представители на: Министерство на културата, НХГ "Цанко Лавренов" - Пловдив, Национална художествена академия - София и филиал - Бургас, АМТИИ - Пловдив, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", НГПИ „Св. Лука“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас,  както и специалисти в сферата на графичния дизайн и визуални комуникации. Компетентното жури разгледа и обсъди всички 52 плаката на тема „Различията могат да обединяват”.

Организатор на конкурса e Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" с подкрепата на Министерство на културата и Община Пловдив. Събитието се реализира със спомоществователството на: "Импрес" ООД, Културен център "Бялата къща", Общински институт "Старинен Пловдив" и "Party club". Медийни партньори са: Българска национална телевизия - БНТ 2, Радио Пловдив, TrafficNews, PLOVDIV TIME, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.

Темата на конкурса е: „Различията могат да обединяват“. Във Всеобща декларация за правата на човека на ООН пише: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Освен това няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверинитета. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона“. 

Приемането на различията е важно. Различията могат да разединяват. Различията могат да обединяват. Различията могат да бъдат сила. Всеки отбор или екип има нужда от различни хора с различни възгледи и умения, за да бъде най-добрият. Противоположностите могат да се привличат и дори да се допълват.“

Статут на конкурса: прочети още...