НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Виртуална изложба "Скици"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Изложба „Скици“ е втора част от поредица вирутални събития, които представят три различни творчески и образователни посоки в областта на учебния предмет "Рисуване". 

В настоящата експозиция са включени скици на ученици от НХГ "Цанко Лавренов", които са създадени по време на дистанционното обучение от 26.11.2020 г. до 15.01.2021 г. под ръководството на преподавателите Ангел Китипов, Атанас Камешев, Димитър Келбечев, Зорница Касапян, Петър Чучулигов и Пламен Велчев

Учениците са имали за учебна задача да направят бързи експресивни рисунки с цел да проучат детайли от човешкото тяло в разнообразни пози и ракурси. В процеса на скициране гимназистите са анализирали различни аспекти от анатомията и натурата. Главни акценти при създаването на скиците са изучаването на конструкцията, движенията, пропорциите, перспективните съкращения и взаимовръзките между отделните части на фигурата. Скиците помагат за по-вярното и убедително изграждане на класически учебен етюд.

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радостина Стоева, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Деница Ангелова, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Йорданка Бъгова, 12 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радостина Стоева, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Десислава Елинова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Ния Бозова, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Пролет Ковачева, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Александра Коватлиева, 10 клас, преподавател: Зорница Касапян

Гергана Иванова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Христо Александров, 9 клас, преподавател: Атанас Камешев

Десислава Елинова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мария Мелева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Елена Манолова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Терентия Господинова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Георги Михайлов, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Виктория Ангелова, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Терентия Господинова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Димитър Батинков, 12 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Надежда Боянова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Надежда Боянова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Гергана Савчева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радослава Иванова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Златина Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Златина Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Мария Мелева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Сахак Касапян, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Сахак Касапян, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Георги Михайлов, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Натали Дюлгерска, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радослава Иванова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Нели Шикова, 12 клас, преподавател: Атанас Камешев

Виктор Дойчев, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Янислава Забирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Янислава Забирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Йорданка Бъгова, 12 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мария Маноела Данаилова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мери Кадирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Калина Колева, 12 клас, преподавател: Атанас Камешев

Никол Трайкова, 12 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Виктор Дойчев, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мери Кадирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Екатерина Гроздева, 12 клас, преподавател: Ангел Китипов

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Маргарет Цекериду, 10 клас, преподавател: Пламен Велчев