НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Плакат на Янислава Забирова от 11 клас е избран от Куклен театър-Пловдив

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Плакатът по постановката "Приключение с маймунка" на талантливата ученичка Янислава Забирова от 11 клас на специалност "Рекламна графика" в НХГ "Цанко Лавренов" бе избран от екипа на Държавен куклен театър-Пловдив за основен плакат на представлението. Преподавател на наградената гимназистка е Борис Богданов.

Плакатът е създаден като задача за проект "Плакатът остава", в който НХГ "Цанко Лавренов" участва заедно с НГПИ „Св. Лука“ - София, НХГ „Д. Добрович“ - Сливен, НГПИД „Акад. Д. Узунов“ – Казанлък, театър "Азарян" - София, Държавен куклен театър – Пловдив и ДКТ „Иван Димов“ – Хасково. Главен организатор е Художествена галерия "Петко Чурчулиев" - Димитровград, а ръководител е Антоанета Станчева - ВрИД директор на Исторически музей - Димитровград. Проектът е на стойност 20 877 лв., от които 14 977 лв. ще бъдат финансирани от Национален фонд "Култура" по програма "Дебюти".

Проектът “Плакатът остава” е възможност за 12 ученици от четирите средни художествени училища да разработят цялостен краен продукт - театрални плакати по три драматургични произведения в трите театри. От страна на НХГ "Цанко Лавренов" са включени преподавателите Борис Богданов и Костадин Отонов заедно с няколко гимназисти от специалност "Рекламна графика". Предвиждат се виртуални посещения на съвременните български постановки, реализирани през последните няколко театрални сезона: пиесата „Януари“ на Й. Радичков в ДКТ – Хасково, детската класика „Питър Пан“ на Джейм Матю Бари в Куклен театър - Пловдив и една пиеса от репертоара на столичния театър „Азарян“. Главна задача за младите участници в проекта ще бъде да създадат варианти на сценични плакати по трите постановки под ръководството на преподавателите си. Учениците ще използват натрупаните знания и ще имат свобода при избор на техники и визуално изразяване. Крайната цел на проекта ще бъде представянето на цикъл от 8 изложби със създадените плакати в галерия „П. Чурчулиев“, в четирите гимназии и в трите театри през пролетта и есента на 2021 г. Ще бъде издаден и каталог с проектните 36 плаката.

По време на реализацията на "Плакатът остава" учениците ще се запознаят с уникалния фонд на димитровградската галерия „Петко Чурчулиев“, който единствен в България съдържа 1250 сценични плаката. Дебютантите ще получат допълващо знание в области като визуализиране на драматургичната идея; анализ на драматургичен текст; виртуално възприемане на сценична постановка; индивидуална трактовка на същността и посланието; интерпретация на авторска и режисьорска концепция от гледната точка на плакатиста. Допълнителното им професионално обучение ще включва видео-лекция на изтъкнатия плакатист Костадин Отонов на тема „История на българския плакат в периода на неговият разцвет с водещите автори, които вече са класици“.

Целта е всяка творба да бъде либерална платформа за експериментиране на художествени техники, които да изразят индивидуалността на младия търсещ автор по най-добрия възможен начин. За постигането й гимназистите ще се запознаят с видео архивни материали на постановките и ще получат достъп до сценографски проекти, режисьорски записки и други материали. Младите автори ще имат възможност за професионална изява и ще могат да заявят своите позиции сред редиците от големите плакатисти на българската плакатна школа, която е неразделна част от облика на съвременната ни култура.

След края на проекта (през лятото на 2022 г.) всички 36 плаката ще постъпят във фонда на Исторически музей - Димитровград. 

Това е вторият проект на ХГ "Петко Чурчулиев", по който НХГ "Цанко Лавренов" е партньор. Първото събитие беше "Пътешествие Плакат", което се реализира на няколко етапа през 2019 г. Повече за него можете да прочетете: от тук