НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Администрация

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
ДОМАКИН
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА