НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна

05.02.2019 г.  – междусрочна

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

9.05.2019 г. - Ден на Европа

10.05.2019 г. - Спортен празник

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2019 г. - Ден на отворените врати в НХГ "Цанко Лавренов"

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

27.05.2019 г. - Ден след избори за Европейски парламент

01.06.2019 г. - ДЗИ по Практика на професията

06.06.2019 г. - ДЗИ по Теория на професията 

 

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по математика

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)