НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Учебният процес ще се извършва дистанционно от 16 март 2020 г.

   

Уважаеми родители и ученици, 

Информираме Ви, че на основание на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев - министър на здравеопазването, въз основа на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидимечна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден с Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, 

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДИСТАНЦИОННО ЧРЕЗ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СА ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕЖДАНИ В НЕПРИСЪСТВЕНА ФОРМА, СЧИТАНО ОТ 9:00 ЧАСА НА 16 МАРТ 2020.

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ УРОЦИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАУЧАТ. ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ ЩЕ ИЗПРАЩАТ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ, СЪОБРАЗЕНИ С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЯВАНИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ.

ВСИЧКИ УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА ПРОСВЕТА И KLETT СА БЕЗПЛАТНИ И ДОСТЪПНИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ. 

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА СЛЕДЯТ И ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПОСТАВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАДАЧИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.