НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Родителската среща за новоприети ученици се отлага

   

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че поради удължената извънредна епидемиологична обстановка, Родителската среща за новоприетите ученици на НХГ "Ц. Лавренов", планувана да се проведе на 13 и 14 юли 2020 г., се отлага и ще бъде проведена през месец септември 2020 г.