НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Извънкласни дейности – занимания по интереси през учебната 2020/ 2021 г.

   

Списък на Извънкласни дейности – занимания по интереси през учебната 2020/2021 година

1. "Златното сечение и човешката фигура" – ръководител Димитър Келбечев

В два учебни часа учениците рисуват бързи рисунки или скици на човешка фигфура по бански в различни пози и състояния. Експериментиране с разнообразни материали и техники. Целта на заниманията е максимално отдалечеване от етюдната естетика, като се запазват изискванията за композиране, пропорции и конструкция. Търси се артистичност и индивидуалност на рисунъка.

2. "Физика на светлината" – курс по фотография – ръководител Атанас Камешев

Устройство на фотоапарата.Първи стъпки във фотографията/камераосбкура/. Техники във хотографията – композиция, планове, водещи линии и др.Пейзаж и Портрет. Пленер; Изложба

3. "Дигитална илюстрация" – ръководител Кети Георгиева 

Заниманията в това ателие включват:

- обучение за създаване на реални, етюдни, живописни образи в цифровото пространство

- това ще се постигне чрез прилагане на знанията по живопис, рисуване и перспектива, наблюдение на натурата и изучаване на човешката фигура

4. "Компютърно генериран печат" – ръководител Михаил Маламски

С навлизане на новите технологии искаме да въведем в нашето обучение използването на съвременни подходи и начини за създаване на графични отпечатъци. Компютърно генерираният печат дава възможност и голяма свобода при създаването на изображение чрез използването на различни компютърни програми. Създават се предпоставки за нови междупредметни връзки.

5. "Забавна физика" – ръководител Ганка Лавчева

Учениците ще се запознаят с физични явления и закони чрез провеждане на забавни опити.

6. "Занимателна математика" – ръководител Елена Гърдева

Математиката е навсякъде около нас! Разглеждане на интересни и забавни факти и задачи. Приложение на математиката в ежедневието. Златното сечение и изкуството, природата, архитектурата и .... Златното сечение поражда интереса на човечеството повече от  2500 години. Но какво е златното сечение? Ако попитате различни хора, вероятно ще получите напълно различни отговори... Ние ще разгледаме къде и как се използва и открива - в изкуството, архитектурата, природата и ....

7. "Художествено прехвърляне в материал" – ръководител Георги Узунов

В часовете учениците ще се запознаят с различни методи за прехвърляне/отливане на своите скулптурни произведения в различни материали. В това число гипс, смола, камък, дърво, бял цимент и пр.

8. "Клуб Стампарница" – ръководител Антония Фингарова

Миниатюра, „Екслибрис“, „Суха игла“. В клуба за допълнителни извънкласни дейности учениците ще имат възможност да се запознаят с жанра миниатюра. Техниката ще бъде „суха игла“. Ще изработят малоформати - „екслибрис“, в които ще съчетаят и композират текст и изображение. Практическата дейност ще бъде съчетана с кратък исторически обзор / възникване, развитие и представители/ на екслибрисът.

9. "Алафранга" – 9 клас – ръководител Траян Добрев

Учениците ще се запознаят с образци на алафранги от Стария град, след което ще направят копия или авторска композиция на Алафранга върху иконна дъска.

10. "Ателието на художника" – история на изкуството и живопис – ръководител Диана Папазова

Една кратка разходка из ателиетата на художници, чиито творби са променили хода на историята на изкуството. Надникване в интимния свят на твореца и неговите идеи чрез разглеждане на конкретни произведения, писма, дневници. Запознаване с различни художествени концепции и индивидуални артистични стратегии. Създаване на живописни творби в различни жанрове.

11. "Шрифт и калиграфия" – ръководител Зорница Касапян

Шрифтът е наука за начертанието/ външния вид/ на писмените знаци в различните азбуки. Калиграфията е наука за красивото писане на ръка. Използват се различни видове пера и картони със специален релеф и ефекти. Целта е да се изпише текст, в който всички бусви, както и цялостната композиция, да са изящни и хармонични.

12. "Проект и използване на шаблон с покриване и изпълняване чрез спрей на голям формат картон" - ръководител Пламен Велчев

Пресъздаване на композиция на съвременна тема: например оценяване и благодарност на стойност като природа или приятелство или човешка черта. Като акт който може да не е вечен но направен на момента като се набляга на неговата необходимост. Използване на символика съчетана с действителни елементи ще се поощрява в тази композиция. Използването на шаблон ще се комбинира с други техники за да се получи ефект на репетиция, а също и да се пресъздаде още по монументална и графична стойност. Желателно е да се прехвърли на по голям формат за да се получи максимален въздействащ резултат.

13. "Debate Club"/ "Дебат Клуб" – ръководител Мария Желязкова

Клубът за дебати дава на учениците забавен и полезен начин да развият своите ораторски умения на английски език. Използват се различни дейности и похвати, които спомагат за развитието на критическо мислене, говорене пред публика и изразяване на убеждения във формална обстановка. Клубът също помага на учениците да се информират относно световни политически и социални проблеми, различни култури и народи. В клуба за дебати се разчита на уважение и изслушване. Учениците работят както групово, така и индивидуално. Разглежданите теми са разнообразни и  свързани с училище, актуални събития, околната среда, социални въпроси, популярна култура, кариерно развитие и държавно устройство. Дебатирането, подготовката и цялостната организация са изцяло на английски език.

14. "Първа долекарска помощ" - ръководител Д-р Здравко Шекеров

Курс по ПДП - Първа долекарска помощ - Прогресивно обучение на учениците за осъществяване на ефективни действия в ситуации с увредени хора. Курсът е съобразен с указанията на ERC - Европейски съвет по ресусцитация.

15. "Изкуството да бъдеш себе си" - ръководител Елена Атанасова 

Специално разработен курс по себепознание и себеусъвършенстване, който дава възможност на младите хора да опознаят себе си, емоционалният си свят, да открият кои техни действия, мисли и чувства им влияят деструктивно, кои градивно и да преодолеят трудностите в ежедневието си през личния си опит в група.

Основни теми застъпени в курса: 

  • Кой съм Аз – личност; характерови особености; работа с емоционалния свят
  • Емоционална интелигентност – златен  ключ към успеха
  • Уелнес програма – бъди в хармония със себе си и със света около теб
  • Живей добре – управление на стреса
  • Любов – какво?
  • Комуникативни умения и работа в екип
  • Попътен вятър, Капитане – как да постигна това, което желая ( цели, целеполагане, работа с автоматични негативни мисли )
  • Изкуството на  елегантното НЕ 
  • В дебрите на подсъзнанието