НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Съобщения, обяви, новини

- Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” обявява Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура 2019 г. Вижте Рекламент на конкурса.

Националният ученически конкурс за учебна рисунка по натура  се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителните изкуства. Той има статут на Национална олимпиада по рисуване. Конкурсът има за цел да популяризира и да повиши нивото на интереса у учениците към рисуването по натура, което е в основата на много професии: художник; архитект;  дизайнер и др. В  конкурса могат да участват всички желаещи ученици в дневна  форма на обучение от училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство, с интереси  и постижения в областта на рисуването по натура. Участниците се групират в три възрастови групи: от VІІІ и ІХ клас, от Х и ХІ клас и от ХІІ клас. Могат да участват всички ученици в  гимназиална степен на образование в  дневна форма на обучение,  които   са ученици в съответния клас.

Конкурсът се провежда всяка година в два кръга: І кръг: Предварителен подбор и ІІ кръг: Същински конкурс. За селекционния кръг участниците изпращат минимум три рисунки по конкурсната задача за съответната възрастова група, на адрес София 1000, бул. “Васил Левски” 62, Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров”. Всяка рисунка трябва да е надписана ясно на гърба с трите имена на кандидата, ЕГН, училище, адрес и телефон за връзка. Рисунките трябва да се придружават от декларация  от учителя по рисуване, подписана от него, подпечатана с печата на училището, в което учи ученикът, в уверение, че изпратените рисунки са правени лично от ученика, и че същия е в дневна форма на обучение в настоящата учебна година в съответния клас на посоченото училище. Не се приемат рисунки, изпратени от школи, центрове за работа с деца, общински детски комплекси и др. Пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 10 април 2019 г. 

 

- Учениците, които са участвали в Коледната изложба в галерия "Ромфея" трябва да вземат творбите си лично до 27 февруари 2019 г. 

Във връзка с провеждането на традиционната годишна изложба на НХГ "Цанко Лавренов" в галерия "Ромфея" желаещите да участват, трябва да донесат произведенията си в учителската стая до 28 февруари 2019 г. (четвъртък) включително. Разглеждането на събраните творби ще бъде на 1 март 2019 г. от Художествената комисия на гимназията. Официалното откриване на изложбата ще бъде на 6 март 2019 г. (сряда) от 18:00 часа в галерия "Ромфея".

- Първата родителска среща за втори учебен срок на учебната 2018/2019  година ще се проведе на 26 февруари 2019 г. (вторник) от 17.30 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов".

- Уважаеми ученици, родители и учители, информираме ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №11-6/01.02.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Пловдив, считано от 04.02.2019 г. Запазва се и графикът за междусрочната ваканция на 05.02.2019 г. Източник - сайта на Регионално управление на образованието -  Пловдив: http://www.ruobg.bg

Учебните занятия ще започнат на 06.02.2019 г. с програма за втори учебен срок. 

Екипът на НХГ "Цанко Лавренов" уведомява, че изпитите за Януарската сесия на ученици на СФО ще се отложат. В сайта на гимназията в секция: Учебен процес/График за изпити на ученици на СФО - е публикуван новият график за изпитните дати. 

 

- Поради обявеното преустановяване на учебния процес в училищата в град Пловдив, заниманията в Детската школа към НХГ "Цанко Лавренов", предвидени за 25 и 26 януари 2019 г. се отлагат и ще бъдат проведени през месец април 2019 г.

 

- Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително. Източник: сайта на РИО (http://ruobg.com)

 

- Зимната ваканция се удължава официално с два дни, като неучебни ще бъдат 3 и 4 януари (четвъртък и петък) 2019 г. Първият учебен ден е на 7 януари 2019 г. (понеделник). Преподавателите също ще имат по-дълга отпуска и ще бъдат на работа в понеделник (7.01.2019 г.). Удължаването на ваканцията е разпоредено от Иван Тотев - кмет на Пловдив и е във връзка с откриващото събитие на домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата, което ще се проведе на 12.01.2019 г.  

 

- Коледната ваканция започва от 22 декември 2018 г. и ще продължи до 2 януари 2019 г. включително. Учебните занятия ще започнат на 3 януари 2019 г. по програмата за съответния ден. Екипът на НХГ "Цанко Лавренов" пожелава на всички ученици весели Коледни празници и щастлива, успешна 2019 година! 

 

- Одобрен кандидат за преподавател по заместване по учебните предмети Биология и Химия е Гинка Велчева.

 

- Първата родителска среща за учебната 2018/2019  година ще се проведе на 15 октомври 2018 г. от 17.30 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов".

 

- Общо събрание на Училищното настоятелство на НХГ "Цанко Лавренов" ще се проведе на 15 октомври 2018 г. от 18 часа със следния Дневен ред:

1. Финансов отчет за дейността на Училищното настоятелство за периода от месец януари до месец септември 

2. Освобождаване на Управителния съвет на Училищното настоятелство на НХГ "Цанко Лавренов"

3. Избор на нов Управителен съвет на Училищното настоятелство на НХГ "Цанко Лавренов"

 

- Официалното връчване на бележници и награди на учениците от 8 до 11 клас ще бъде на 3 юли от 11 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов".

- Родителска среща с родителите на новоприетите ученици за учебната 2018/ 2019 г. ще се проведе на 9 юли 2018 г. (понеделник) от 17:30 ч. в сградата на НХГ "Цанко Лавренов". Препоръчително е да присъстват и бъдещите гимназисти. 

- Министерство на културата организира Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства и дизайн за ученици от 8 до 11 клас включително от средните училища по изкуствата. Един автор може да участва само с една творба в една от 15 специалности (живопис, графика, скулптура, художествена керамика, силикатен дизайн, художествена дърворезба и мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, мода, рекламна графика/ графичен дизайн, илюстрация и оформление на книгата, детски играчки, иконопис, стенопис, пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино и телевизионен декор). Ще бъдат класирани по един участник на първо, второ и трето място в конкурса по всяка съответна специалност. Министерство на културата осигурява едногодишни стипендии за ученици от училищата по изкуствата, класирани на първо, второ и трето място, до 18 годишна възраст към 1 юни 2018 г., съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. Произведенията ще се приемат на 7 юни 2018 г. в музея в Трявна от представители на съответните училища, които имат участници.                   

Вижте Рекламент на конкурса.

 

- Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, Национална художествена гимназия "Илия Петров" 2018 г. Вижте Рекламент на конкурса.

 

- Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" обявява, че отдава под наем Салонът за физическа култура за танци или други спортни дейности за два часа два пъти седмично.

 

- На 9 март 2018 г. от 17:30 часа ще се проведе Родителска среща в сградата на гимназията. Поканени са да присъстват всички родители на учениците от НХГ "Цанко Лавренов".

 

- Предстои Тринадесети Конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика  „Моята България по инициатива на Младежки център, Добрич. Право на участие в конкурса имат ученици и студенти на възраст от 10 до 25 години, навършени към 31 декември 2018 г. Техника: творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи графични редактори на компютъра. (например: Microsoft Paint, Corel Painter, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.) Краен срок за получаване на творбите е 23 април 2018 година. Вижте Рекламент на конкурса.

 

- Национален ученически конкурс за актова рисунка по натура 2018 г.

Националният ученически конкурс за актова рисунка по натура се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални художествени гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство. Организатор е Националната гимназия за приложни изкуства “ Свети Лука” - София. В конкурса могат да участват всички ученици в редовна форма на обучение от училищата по изкуства, професионалните и профилираните гимназии в областта на изобразителното изкуство. Участниците се групират в две възрастови групи: от 10 и 11 клас (ненавършили 18 години до приключване на конкурса) и от 11клас (навършили 18 години преди приключване на конкурса) и 12 клас. Конкурсът се провежда в два кръга:

I кръг: В този кръг всяко училище избира до 30 свои участници за всяка възрастова група. Учениците трябва да представят по 5 актови рисунки с формат не по-малък от 35/50. Рисунките се изпращат до края на м. февруари 2017 г. в НГПИ “Свети Лука” на адрес: гр. София, бул. “Сливница” 134, тел. за връзка: 02 931 90 50. Комисия от училищата по изкуства към Министерството на културата на Република България (подбрана на ротационен принцип) селектира до 50 участници във всяка възрастова група за II кръг.

II кръг: Конкурсът е анонимен и ще се проведе на 17 март (събота) 2018 г. в ателиетата на НГПИ “Свети Лука” – София по възрастови групи. Рисуват се 3 пози по 30 минути всяка. Материалите за рисуване и листовете се осигуряват от кандидатите. Разходите за път и пребиваване в София на кандидатите от провинцията са за тяхна сметка. Журирането се извършва от хабилитирани преподаватели в Художествената академия и представител на Министерството на културата. НГПИ “Свети Лука” – София си запазва правото да кани за жури специалисти от различни институции, свързани с образованието по изобразително изкуство.  

Подробна информация -