НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Предстоящи събития

Предстоящите изложби и събития от Културния календар на НХГ "Цанко Лавренов", планирани да се проведат в периода от 13 март 2020 г. до 17 април 2020 г. се отлагат за неопределен срок. Промяната е на основание на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев - министър на здравеопазването, въз основа на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидимечна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден с Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България. 

 

В момента няма Предстоящи събития