НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Изложба "С поглед към четките на великите художници"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Изложбата „С поглед към четките на великите художници“ представя произведения на ученици от IX и XII клас, създадени по време на дистанционното обучение. Необичайната обстановка, в която младите художници са поставени, породи идеята за използването на възможностите на така наречения „копирен метод“ на обучение, използван от старите майстори, както и заложен дълго време в образователните програми в Европа и Русия. Учениците избраха картини за създаването на репродукции, които се превърнаха в съвременни интерпретации, разработени с новите дигитални средства и модерен изказ. След изследването на различни световноизвестни произведения, гимназистите нарисуваха и авторски картини, вдъхновени от любимите си художници.

Изложбата е реализирана в учебните часове на преподавателите Ваня Годжелова, Кети Георгиева и Петър Чучулигов. 

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Ваня Годжелова

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Гергана Савчева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Гергана Савчева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Гергана Савчева, 12 клас, преподавател: Ваня Годжелова

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Ваня Годжелова

Надежда Боянова, 12 клас, преподавател Ваня Годжелова

Надежда Боянова, 12 клас, преподавател Петър Чучулигов

Златина Илиева, 12 клас, преподавател Петър Чучулигов

Златина Илиева, 12 клас, преподавател Ваня Годжелова

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател Петър Чучулигов

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател Ваня Годжелова

Радослава Иванова, 12 клас, преподавател Ваня Годжелова

Даниела Костадинова, 9 клас, преподавател: Кети Георгиева

Рамона Рошманова, 9 клас, преподавател: Кети Георгиева

Иванка Станилова, 9 клас, преподавател: Кети Георгиева

Петър Попов, 9 клас, преподавател: Кети Георгиева