НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Изложба „Портрет – ескизи и рисунки“

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Изложба „Портрет – ескизи и рисунки“ представя резултатите на ученици от X клас. Познанията по изящни и приложни изкуства се обогатяват от наученото по специалния учебен предмет "Рисуване". Това помага на учениците да наблюдават, анализират, пропорционират, конструират своите модели, за да постигнат характера, състоянието и личностните емоции на портретувания. Показаните творби демонстрират наученото през първия учебен срок под ръководството на преподавателката Ваня Годжелова.

автор: Иванка Станилова

автор: Преслава Дамянова

автор: Мария Максимилиана Кътева

автор: Наталия Стойнова

автор: Станислав Атанасов

автор: Даниела Костадинова

автор: Виолета Великова

автор: Ирина Павлова

автор: Теодор Димитров

автор: Антония Квестаж

автор: Александър Достинов

автор: Рамона Рошманова

автор: Мария Искрева

автор: Петър Попов

автор: Мария Иванова