НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Безплатни 5-минутни скици по повод Денят на Еразъм

от:    до:

Пеещи фонтани, район "Централен",
Пловдив

НХГ "Цанко Лавренов" ще отбележи "Erasmus+ days" - Денят на програма Еразъм+ с интересно културно събитие. На 15 октомври 2020 г. от 13 часа на Пеещите фонтани ученици от Художествената гимназия ще правят безплатни бързи скици за 5 минути на всички хора, които пожелаят да бъдат нарисувани. Организатор на инициативата е преподавателя по английски език Ирена Корбетова, която е и координатор по двата проекта на НХГ към програма Еразъм+ - "Art shaping our cultural identity" 2019-1-CZ01-KA229-061151" и "Art is in the air" 2019-1-PL01-KA229-064957". Всички ученици, които ще рисуват, са участници в проектите. Автор на плаката за събитието е Надежда Боянова от 12 в клас. 

Заповядайте, за да бъдете нарисувани!