НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Необходими документи за кандидатстване за VIII редовен клас

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №1

2. Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности: Изящни изкуства, Стенопис, Пространствен дизайн, Рекламна графика – за VІІІ клас.

3. Копие на Акт за раждане.

4. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер

5. Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или копие заверено от училището). Представя се при записване.

 

Необходими документи за кандидатстване за ІХ редовен клас:

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №1. Кандидатите вписват поредността на желаните специалности: Изящни изкуства, Иконопис, Рекламна графика.

2. Копие на Акт за раждане.

3. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер

4. Свидетелство  за основно образование – може да се представи и при записване.

 

В случай че учениците към датата на подаване на заявлението по т. 1.  и т. 2. не са получили документ за завършен клас/ степен на образование, те представят допълнително копие от него. Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване.