НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Необходими документи за кандидатстване за VIII редовен клас

Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване:

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №2.

2. Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности: Живопис, Стенопис, Пространствен дизайн, Рекламна графика и Иконопис – за VІІІ клас.

3. Копие на Акт за раждане.

4. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни

изкуства, дизайнер.

5. Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2021/2022 г.

6. Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или копие, заверено от училището) – Представя се при записване.

Необходими документи за кандидатстване за ІХ редовен клас:

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №1. Кандидатите вписват поредността на желаните специалности: Изящни изкуства, Иконопис, Рекламна графика.

2. Копие на Акт за раждане.

3. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер

4. Свидетелство  за основно образование – може да се представи и при записване.

В случай че учениците към датата на подаване на заявлението по т. 1.  и т. 2. не са получили документ за завършен клас/ степен на образование, те представят допълнително копие от него. Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване.