НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Детска школа по изящни изкуства 

Информираме Ви, че съгласно заповед РД 01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването на 6 и 7 ноември 2020 г. занятията в Детската школа към НХГ "Цанко Лавренов" ще бъдат организирани в Google Classroom. Преподавателите ще се свържат с учениците, за да им предоставят кодове за достъп

Детската школа по изящни изкуства (в дисциплините - Рисуване, Живопис и Композиция) ще започне работа с ученици от 2 октомври 2020 г. 

Родителите на учениците, които ще посещават детската школа, е необходимо да подпишат Договор за обучение. Договорите се подписват при Елена Попова - главен счетоводител, чийто офис е в сградата на Художествената гимназия, ул. "Янко Сакъзов" № 2а, етаж 2.

Занятията в Школата се осъществяват петък от 14:00 ч. до 17:00 ч. и събота от 09:00 ч. до 12:00 ч. Обучението се провежда в групи по утвърдени от Художествената гимназия учебни програми.

НХГ "Цанко Лавренов" организира участието в конкурси и изложби на учениците от Детската школа по изящни изкуства с техните най-добри постижения, създадени по време на обучението. В школата преподават висококвалифицирани преподаватели - художници.