НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Списък на учебниците, по които ще се преподава в НХГ "Цанко Лавренов" през учебната 2020/ 2021 година

Български език и литература:

8 клас

Български език за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма, изд. „БГ Учебник”

Литература за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Христоматия по литература за 8. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Как се пише? Справочни таблици по български език за 8. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

9 клас

Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Литература за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Христоматия по литература за 9. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

10 клас

Български език за 10. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Литература за 10. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Справочни таблици по български език за външно оценяване в 10. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Справочни таблици по литература за външно оценяване в 10. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Христоматия по литература за външно оценяване в 10. клас. С българските произведения от 8., 9. и 10. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Тренировъчни тестове по български език и литература. Подготовка за НВО в 10. клас, изд. „БГ Учебник”

11 клас

Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Справочни таблици по литература за 11. клас (по новата програма), изд. „БГ Учебник”

Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас, изд. „БГ Учебник”

12 клас

Литература за 12 клас, изд. „Булвест 2000”

Христоматия за матурата по български език и литература. С всички произведения за изпита. Или на издателство „БГ Учебник”, или на издателство „Дамян Яков”

Тестове за държавния зрелостен изпит по български език и литература (колектив: Борислав Борисов, Кирила Бобчева), изд. „Дамян Яков”

Математика:

Математика за 8 клас, издателство "Архимед 2", Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка

Математика за 9 клас, издателство "Архимед 2", Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Математика за 10 клас, издателство "Архимед 2", Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Математика за 11. клас, издателство "Архимед 2", Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

Технологии и предприемачество:

8 клас - изд. "Анубис", "Булвест", 2000 (Плачков, Тодорова, Кавданска и др.)

История и цивилизация:

9 клас - История и цивилизация, Втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език, изд. "Анубис", Мирчева, Митев, Илиев, Рангелова

10 клас История и цивилизация, издателства: Анубис или Klett, Матанов, Илиев, Табакова, Колев, Маринова-Христиди

Гражданско образование:

11 клас - Гражданско образование, изд. "Педагог", Галя Герчева-Несторова, Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков, Румяна Тултукова

Свят и личност:

12 клас - Свят и личност, изд. "Анубис", Иван Колев

География и икономика:

8 клас – География, „Просвета 1945”

9 клас – География, „Просвета 1945”

10 клас – Икономика, „Мартилен” (за 10-ти клас)

10 клас – География, „Просвета 1945”

Физика и астрономия:

8 клас - (Максим Максимов), изд. „Булвест 2000”

9 клас - (Максим Максимов; Ивелина Димитрова), изд. „Булвест 2000”

10 клас - (Максим Максимов; Ивелина Димитрова), изд. „Клет България”

Биология и здравно образование:

8, 9, 10 клас, изд. Анубис, автор Мария Шишиньова

Химия и опазване на околната среда:

8, 9, 10 клас, изд. Просвета плюс, автор Лиляна Боянова

Английски език:

8 клас - English in Mind 1, second edition, Cambridge

9 клас - English in Mind 2, second edition, Cambridge

10 клас - English in Mind 3, second edition, Cambridge

11 клас - English in Mind 4, second edition, Cambridge

12 клас - English in Mind 5, second edition, Cambridge