НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Ученици от НХГ "Цанко Лавренов" се класираха на олимпиадата по БЕЛ

   

На 24.01.2022г. в НХГ „Цанко Лавренов“ се проведе общинският кръг на олимпиадата по български език и литература. В нея взеха участие 39 ученици от VIII до XII клас. 

Гимназистите от VIII до X клас работиха върху тест с 30 задачи с избираеми и със свободни отговори. Чрез теста се оценяваше функционалната грамотност по четене на учениците- умения за намиране, тълкуване, оценяване и извличане на информация от текст. Системата от задачи се базираше на три текста - научен, медиен и неизучаван художествен текст. Със задачата за редактиране на текст се оцени и езиковата грамотност на явилите се. 

Учениците от XI и XII клас се изявиха във вариант от две части, първата от които беше тест по български език и литература с 20 въпроса с избираем и свободен отговор, а втората- създаване на есе или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби. Всички участници се представиха достойно. Голяма част от тях постигнаха резултати, които бяха много близки до границата за класиране. Безпристрастна комисия  в състав Мария Миличина и Петя Маринова допусна до областния кръг на олимпиадата 11 ученици,  които са доказателство за това, че навсякъде има пишещи и грамотни хора, които не бива да бъдат подценявани, независимо от профила и професията, която са избрали. Класираните ученици са:

Александра Самуилова от XII a клас

Виктория Ангелова от XII a клас

Александра Коватлиева от XI б клас

Йоана Райкова от XI а клас

Радостина Стоева от XII a клас

Мария Чолакова от XII a клас

Ния Бозова от XII a клас

Йоана Кацарска от VIII а клас

Нели Иванова от VIII а клас

Нели Чучулигова от X б клас

Таня Казакова от X б клас

Поздравяваме класиралите се ученици. Уверени сме във възможностите им. Пожелаваме им късмет на следващия кръг!