НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Условия за получаване на стипендии за учебната 2020/ 2021 година

   

Запознайте се с условията за получаване на стипендии за учебната 2020/ 2021 година.