НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Трети национален конкурс "Плакат - Костадин Отонов"

   

Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ - Пловдив

ОБЯВЯВА ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ”ПЛАКАТ - КОСТАДИН ОТОНОВ“ ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Националният  конкурс "Плакат - Костадин Отонов" за училищата по изкуствата към Министерство на културата ще се проведе за трети пореден път, като настоящото му издание е посветено на отбелязването на 75 години от създаването на ООН и на 65 години от членството на България в организацията. 

Конкурсът се организира от Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – училище по изкуствата към Министерство на културата и с любезното съдействие като съорганизатор на Министерство на външните работи на Република България. 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1.Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2.Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3.Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4.Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят. 

5.Стимулиране на творческия потенциал и изява на учениците. 

6.Съпричастност към значимите проблеми на младите хора и човечеството.

ТЕМИТЕ НА КОНКУРСА СА:

1. Глобалното затопляне и изменението на климата – тук и сега

2. Градовете на бъдещето

3. Благосъстояние за всички – здраве, права и екология

4. 75 години ООН, 65 години България в ООН. Сега накъде? 

5. Образованието като начин за постигане на устойчиво развитие

6. Корона вирусът и светът утре

7. Думите – балсам и отрова

8. Земята е красива и без опаковка

Право на участие имат ученици на възраст от 14 до 18 години (от 8 до 11 клас). Учениците не трябва да са навършили 18 години до 01.10.2020 г. Творбите ще бъдат медийно популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина.

Във връзка с извънредната международна обстановка (COVID-19) Националният конкурс "Плакат" ще премине в два етапа:

1. Номиниране на проекти в дигитален вид до 23 юни 2020 г. 

2. Журиране, официално награждаване и принтиране на плакатите за изложба през месец октомври 2020 г.

Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: lavrenov.plakat@gmail.com 

  • Краен срок за приемане на работите 15.06.2020 г.
  • Резултатите от първата селекция ще бъдат обявени най-късно до 23 юни на сайта на НХГ "Цанко Лавренов".
  • Представянето на творбите и награждаването на победителите в конкурса ще бъде през месец oктомври 2020 г.
  • Награди

Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, и грамоти за участие.  Класираните на първо, второ и трето място ще получат  стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Официално награждаване ще е през месец oктомври 2020 г. 

Организаторите си запазват право да връчват допълнителни специални  награди и поощрения. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

След края на изложбата плакатите остават във фонд "Плакат" на НХГ "Цанко Лавренов", Пловдив.

Адрес за кореспонденция:

4000 Пловдив; ул. "Янко Сакъзов" №2А; НХГ "Цанко Лавренов"

тел.: 032 960 067

e-mail: lavrenov.plakat@gmail.com

Лице за контакт: Петър Чучулигов – преподавател, специалност "Рекламна графика" - тел.: 0888290155

Допълнителна информация и регламент може да прочете: от тук