НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Преустановяват се учебните занятия до 29 март 2020 г.

   

Уважаеми ученици, родители и преподаватели,

Информираме Ви, че на основание на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев - министър на здравеопазването, въз основа на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидимечна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден с Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, 

СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ВСИЧКИ ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ В НХГ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ" ДО 29.03.2020!

ВЪВЕЖДА СЕ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. ЗА ПОДРОБНОСТИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО... 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ ОТ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА НХГ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ", ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА ОТ 13.03.2020 ДО 17.04.2020, СЕ ОТЛАГАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.