НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Отменят се присъствените Родителски срещи и Педагогически съвети

   

Уважаеми, родители и преподаватели, информираме ви, че на основание Заповед РД 01-426 от 17.09.2020 г. на Иванка Киркова - началник на РУО-Пловдив, се отменят всички присъствени Родителски срещи, Педагогически съвети и Общи събрания.

Родителската среща ще бъде онлайн след регистрация на всички родители в електронната система. Подробности относно датата и начина на провеждане ще бъдат публикувани своевременно в официалния сайт на НХГ "Цанко Лавренов".