НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Одобрени преподаватели по физика и информационни технологии

   

Одобрени кандидати за преподаватели в НХГ "Цанко Лавренов" за учебната 2021/2022 година са:

Ганка Делчева Лавчева - за преподавател по Физика

Маруся Тошева Буюклиева - за преподавател по Информационни технологии