НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален ученически конкурс за актова рисунка по натура 2018 г.

   

Националният ученически конкурс за актова рисунка по натура се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални художествени гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство. Организатор е Националната гимназия за приложни изкуства “ Свети Лука” - София. В конкурса могат да участват всички ученици в редовна форма на обучение от училищата по изкуства, професионалните и профилираните гимназии в областта на изобразителното изкуство. Участниците се групират в две възрастови групи: от 10 и 11 клас (ненавършили 18 години до приключване на конкурса) и от 11клас (навършили 18 години преди приключване на конкурса) и 12 клас. Конкурсът се провежда в два кръга: I кръг: В този кръг всяко училище избира до 30 свои участници за всяка възрастова група. Учениците трябва да представят по 5 актови рисунки с формат не по-малък от 35/50. Рисунките се изпращат до края на м. февруари 2017 г. в НГПИ “Свети Лука” на адрес: гр. София, бул. “Сливница” 134, тел. за връзка: 02 931 90 50. Комисия от училищата по изкуства към Министерството на културата на Република България (подбрана на ротационен принцип) селектира до 50 участници във всяка възрастова група за II кръг. II кръг: Конкурсът е анонимен и ще се проведе на 17 март (събота) 2018 г. в ателиетата на НГПИ “Свети Лука” – София по възрастови групи. Рисуват се 3 пози по 30 минути всяка. Материалите за рисуване и листовете се осигуряват от кандидатите. Разходите за път и пребиваване в София на кандидатите от провинцията са за тяхна сметка. Журирането се извършва от хабилитирани преподаватели в Художествената академия и представител на Министерството на културата. НГПИ “Свети Лука” – София си запазва правото да кани за жури специалисти от различни институции, свързани с образованието по изобразително изкуство. Подробна информация