НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Конкурс за рисунка "Арх. Георги Савов"

   

Конкурс за рисунка на името на арх. Георги Савов

Цел: Конкурсът се стреми да разкрие и насърчи творческото мислене на младия човек. Рисунката е най-непосредственият и личен изказ на художника. 

Критерии за оценка: 

1. Оригиналност

2. Непосредственост

3. Артистичност

4. Въображение

5. Богата разработка на светлосянката

6. Разнообразие на щрихи, текстури, материи, петна

7. Усещане за триизмерност

Изисквания към творбата:

1. Материал: молив, въглен, креда, туш, акварел, пастел, по избор

2. Инструменти: молив, въглен, креда, перо, четка, дигитални (таблет, компютър), по избор

3. Носител (основа): хартия, картон;

4. Формат: от А4 до 100х70 см;

5. Разрешено е присъствие на цвят;

6. До 5 (пет) творби – една от работите, задължително да е учебна (проучвателна) рисунка;

7. Всяка творба да е надписана на задната страна с трите имена, клас,  специалност, име на преподавателя;

8. Не е необходимо творбите да бъдат рамкирани;

9. Не се препоръчва копиране от снимка – може изходният материал да e фотография, но творческата намеса да преобразува, отдалечава и интерпретира началния образ. 

Организатори: НХГ „Цанко Лавренов“ и арх. Георги Савов.

Участници: Имат право да участват всички ученици от НХГ „Цанко Лавренов“ – от 8 до 11 клас.

Жури: Художници и специалисти от висши учебни заведения на град Пловдив. 

Краен срок за предаване на творбите: 10 декември 2020 г. в учителската стая на НХГ „Цанко Лавренов

Награди: Годишна стипендия, осигурена от арх. Георги Савов.