НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Книги за прочит за учебната 2022/2023 година

   

Списък на книгите, които е необходимо да се прочетат за учебната 2022/2023 година - за подготовка за учебния предмет БЕЛ

Книги за осми клас:

1. Николай Кун- „Старогръцки митове и легенди” - Митът за Прометей, Митът за Едип и Троянски митологичен цикъл

2. Омир- „Илиада” - I песен, VI песен, XXII песен, XXIV песен

3. Сафо- „Любов”

4. Софокъл- „Антигона”

5. Библията - Библейски сюжети за грехопадението, Библейски сюжети за Каин и Авел, Библейски сюжети за Мойсей, Библейски сюжети за Исус, Библейски сюжети за Богородица, Евангелие от Матей, Евангелие от Йоан

6. „Пространното житие на Константин-Кирил”

7. Константин Преславски- „Азбучна молитва”, „Проглас към евангелието”

8. Черноризец Храбър- „За буквите”

9. Джовани Бокачо- „Декамерон” - Ден първи, новела трета- „Притчата за трите пръстена”

10. Мигел де Сервантес- „Дон Кихот” - I и VIII глава

11. Уилям Шекспир- „Хамлет”

12. Уилям Шекспир- Сонети - Сонет 91- „Един се хвали с ловкост и успехи...”, Сонет 130- „Очите й не са звезди...”

Препоръка: Всеки ученик да изготви читателски дневник, който да съдържа: името на автора, заглавието на книгата, резюме на съдържанието, герои.

Книги за девети клас:

1. Джонатан Суифт- „Пътешествията на Гъливер” - I глава от I част, I глава от II част

2. Джордж Гордън Байрон-„Дон Жуан” - VIII песен

3. Александър С. Пушкин- „Евгений Онегин” - III и VIII глава

4. Оноре дьо Балзак- „Дядо Горио”

5. Гюстав Флобер- „Мадам Бовари” - VII глава от  I част

6. Шарл Бодлер-„Сплин” (LXXVIII)

7. Пол Верлен- „Есенна песен”

8. Паисий Хилендарски- „История славянобългарска” - Предисловия

9. П.Р.Славейков- „Изворът на Белоногата”

10. Христо Ботев-поезия - „Майце си”, „Моята молитва”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”, „Странник”, „Елегия“,, „Към брата си“, „В механата“, „Патриот“, „Смешен плач“, „Политическа зима“

Препоръка: Всеки ученик да изготви читателски дневник, който да съдържа: името на автора, заглавието на книгата, резюме на съдържанието, герои.

Книги за десети клас:

I. Българската литература от Освобождението до Първата световна война

1. Иван Вазов- „Епопея на забравените”- „Левски”

2. Иван Вазов- „Под игото”- главите: „Гост”, „Пиянството на един народ”, „Новата молитва на Марка”

3. Иван Вазов- „Елате ни вижте”

4. Иван Вазов- „Дядо Йоцо гледа”

5. Алеко Константинов-„Бай Ганьо”- „Бай Ганьо се върна от Европа”

6. Алеко Константинов- „Разни хора, разни идеали”

7. Пенчо Славейков- „Cis moll”

8.Пейо Яворов- „Арменци”, „Две хубави очи”, „В часа на синята мъгла”, „На нивата”. „Стон”, „Сенки”

9. Димчо Дебелянов- „Да се завърнеш...”, „Черна песен”, „Помниш ли...”, „Един убит”

10. Елин Пелин- „Гераците”

II. Българската литература между двете световни войни

1. Гео Милев- „Септември”

2. Христо Смирненски- „Зимни вечери”

3. Атанас Далчев- „Повест”

4. Йордан Йовков- „Индже”, „Албена”, „Последна радост”

5. Никола Вапцаров- „Писмо” ( „Ти помниш ли...”), „Песен за човека”, „Предсмъртно”

III. Българската литература след Втората световна война

1. Димитър Димов- „Тютюн”- I  и XVI глава от I част на романа

2. Николай Хайтов- „Дърво без корен”

3. Йордан Радичков- „Нежната спирала”

Препоръка: Всеки ученик да изготви читателски дневник, който да съдържа: името на автора, заглавието на книгата, резюме на съдържанието, герои.

Книги за единадесети клас:

I. Родното и чуждото

1. Димитър Талев- „Железният светилник”- роман

2. Алеко Константинов- „Бай Ганьо”- „Бай Ганьо журналист”- очерк/ фейлетон

3. Станислав Стратиев- „Балкански синдром”- комедия

II. Миналото и паметта

4. Иван Вазов- „Епопея на забравените”- „Паисий”- одическа поема

5. Никола Вапцаров- „Моторни песни”- „История ”-стихотворение

6. Йордан Радичков- „Ноев ковчег”- роман

III. Обществото и властта

7. Христо Ботев-стихотворения- „Борба”- стихотворение

8. Елин Пелин- „Андрешко”-разказ

9. Христо Смирненски- „Приказка за стълбата”-фейлетон

IV. Животът и смъртта

10. Христо Ботев-„До моето първо либе”- стихотворение

11. Иван Вазов-„Новото гробище над Сливница”- елегия

12. Емилян Станев- „Крадецът на праскови”- повест

V. Природата

13. Иван Вазов-„При Рилския манастир”- ода

14. П.К.Яворов- „Градушка”-поема

15. П.П.Славейков- „Сън  за щастие”- „Спи езерото”-лирическа миниатюра

Препоръка: Всеки ученик да изготви читателски дневник, който да съдържа: името на автора, заглавието на книгата, резюме на съдържанието, герои.

Книги за дванадесети клас:

I. Любовта

1. Димчо Дебелянов- „Аз искам да те помня все така“- елегия

2. Христо Фотев- „Колко си хубава!“-стихотворение

3. Петя Дубарова- „Посвещение“- стихотворение

II. Вярата и надеждата

4. Елин Пелин- „Спасова могила“-разказ

5. Атанас Далчев- „Молитва“-стихотворение

6. Никола Вапцаров- „Вяра“- стихотворение

III. Трудът и творчеството

7.Елин Пелин- „Ветрената мелница“- разказ

8.Йордан Йовков- „Песента на колелетата“- разказ

9. Виктор Пасков- „Балада за Георг Хених“- роман

IV. Изборът и раздвоението

10. Пейо Яворов- „Две души“- стихотворение

11. Елисавета Багряна- „Потомка“- стихотворение

12. Борис Христов- „Честен кръст“- поема

Препоръка: Всеки ученик да изготви читателски дневник, който да съдържа: името на автора, заглавието на книгата, резюме на съдържанието, герои.