НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Изпитът за проверка на способностите за осми редовен клас ще бъде проведен на 30 юни 2022 г.

   

Изпитът за проверка на способностите за осми редовен клас ще бъде проведен на 30 юни 2022 г. на две групи по следния ред и спрямо поредния номер, под който са записани кандидатите:

1. Кандидатите, записани с поредни номера от 01 до 78 включително трябва да бъдат в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на 30 юни в 7:30 часа.

2. Кандидатите, записани с поредни номера от 79 до 156 включително трябва да бъдат в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на 30 юни в 13:30 часа.

Изпитът  по рисуване представлява рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. 

Подробна информация можете да получите от Секция "Прием", подкатегория "Информация" в този сайт.