НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Дати за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от изпитите от HBO на Х клас

   

Дати за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от изпитите от HBO - Х клас, за учебната 2022/2023 г., както следва:

По Българсни език и литература - 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. от 9.00 до 17.30 часа в СУ “Васил Левски“ , гр. Пловдив, бyл. „Шести септември„ № 1.

По Математика - 29.06.2023 г., 30.06.2023г. и 03.07.2023 г. от 9.00 до 17.30 часа в ПГЕЕ, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе„ №26.

По Чужд език - 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. от 9.00 до 17.30 часа в СУ “Васил Левски“, гp. Плодив, бул. „ Шести септември„ №1

По Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК) - 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г от 8.30 до 17.00 часа в СУ “Xpucmo Груев Данов“, гp. Пловдив, ул. „ Ален мак„ № 1.