НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Дати за провеждане на класни работи за първи срок на учебната 2021/2022 година

   

Уважаеми ученици и родители, можете да се информирате за планираните дати за провеждане на класни работи за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Класни работи по БЕЛ, преподавател Мария Миличина:

9 А , 9 В - 13.12.2021 г. - понеделник 

9 Б - 15.12.2021 г. - сряда

8 А - 15.12.2021 г. - сряда

8 Б - 16.12.2021 г. - четвъртък

Класни работи по БЕЛ, преподавател Петя Маринова:

10 а клас - 16.12.2021 г. - четвъртък

10 б клас - 13.12.2021 г. - понеделник

11 а клас - 14.12.2021 г. - вторник

11 б клас - 13.12.2021 г. - понеделник

12 а клас - 17.12.2021 г. - петък

12 б клас - 15.12.2021 г. - сряда

Класни работи по Математика, преподавател Елена Гърдева:

8 а, 8 б - 13.01.2022 г. - четвъртък

9 а, 9 б - 13.01.2022 г. - четвъртък

9 в - 12.01.2022 г. - сряда

10 а - 21.12.2021 г. - вторник

10 б - 20.12.2021 г. - понеделник

11 а - 21.12.2021 г. - вторник

11 б - 20.12.2021 г. - понеделник

12 а - 07.01.2022 г. - петък

12 б - 21.12.2021 г. - вторник