НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Процедури, обявления и становища

НХГ "Цанко Лавренов" обявява Процедура за построяване на канал за улавяне на дъждовни води от южната страна на сградата на училището. Каналът да бъде съединен със съществуващите улуци и водосборна шахта. 

Срокът за подаване на оферти е три дни, считано от 23 април 2020 г.

Офертите трябва да се изпратят на служебния е-майл на гимназията: nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg