НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

І. Класирането на новоприетите ученици - VIII клас за учебната 2023/2024 г. можете да видите, след като отворите приложените файлове:

pdf_icon Трето класиране на приетите ученици за VIII клас, професия/специалност учебна 2023/2024 година 

II. Записването на приетите ученици по Трето класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 г., е в срок от три дни.

pdf_icon  Второ класиране на приетите ученици за VIII клас, професия/специалност учебна 2023/2024 година

III. Записването на приетите ученици по Второ класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 г., ще продължи до 10.07.2023 г. (от 8.30 часа до 12.30 часа) в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на първия етаж.

pdf_icon  Списък на класираните и приети ученици за VIII клас, професия/специалност за учебната 2023/2024 година

*Кандидатите с еднакъв бал са описани по азбучен ред.

ІV. Записването на приетите ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г., които са класирани на приемния изпит за проверка на способностите по рисуване, ще започне на 03.07.2023 г. (от 8.30 часа до 16.30 часа) и ще продължи до 07.07.2023 г. (от 8.30 часа до 12.30 часа) в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на първия етаж.

За записването е необходимо да се донесат:

1. Свидетелство за основно образование – оригинал

2. Лични карти на родители/настойници (за попълване на анкетна карта)

3. Талон за:

- Здравословно състояние за 2023 г.

- Проведен профилактичен преглед

- Пълен имунизационен статус

4. Актуални снимки на ученика - 3 броя

V. Първата родителска среща с ученици и родители ще се проведе на 11.07.2023 г. от 11.00 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов". Заповядайте!