НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Родена: в гр. Пловдив

 

Образование:

Инж. магистър "Компютърна техника", РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе

 

Професионален опит:

17 години е преподавател по "Компютърна техника" и "Информационни технологии" 

Обучител по Компютърни мрежи

От 2017 г. е зам.-директор "Учебна дейност" в НХГ "Цанко Лавренов"