НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

1986г. - завършва Национална Художествена Гимназия "Цанко Лавренов" - град Пловдив

1994 г. - Магистър специалност "Скулптура", Национална академията за изящни изкуства, София

Участия в колективни изложби:
1995 г. - Галерия Старинна, Пловдив, България
1996 г. - Галерия Жанет, Пловдив, България
1997 г. - Галерия на Дружеството на художниците - Пловдив
1998 г. - Галерия "Леонардо да Винчи", София
2001 г. - Галерия "Леонардо да Винчи", София
2003 г. - XIV Бианале - Център Дантеско, Равена

От 1996 г. е преподавател в Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов"