НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Роден 1960 г. в град Лом

Образование:

1979 г. - завършва Гимназия с преподаване на френски език „Ромен Ролан“ в град Стара Загора

1988 г. - завършва СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по История и френски език

Професионален опит:

От 1991 г. - преподавател по Френски език и История в НХГ „Цанко Лавренов“.

От 1991 г. - хоноруван преподавател по Френски език в Медицински колеж към Медицински Университет, Пловдив.

От 1997 г. - хоноруван преподавател по История на религията в Медицински колеж към Медицински Университет, Пловдив.

От 2001 г. е заместник директор в НХГ "Цанко Лавренов", Пловдив.