НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Паулина Стоянова 

Родена: 1984 г. в град Пловдив

Образование:

2019 г. – придобива образователната и научна степен доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства (Рекламен дизайн) - НХА, София

2008 г. – придобива магистърска степен по „Рекламен дизайн” - НХА, София

2006 г. – придобива бакалавърска степен по „Пространствено оформление” - НХА, София

2002 г. - завършва НХГ „Ц. Лавренов” - Пловдив, специалност „Графика”

2002 г. - завършва НГСЕИ, Пловдив, специалност „Бутафория”

Професионален опит:

2020 г. - член на Дружество на пловдивските художници

от 2017 г. – до момента - преподавател в НХГ „ Ц. Лавренов“ по дисциплините „Компютърна графика“, „Пространствено оформление“ и „Рисуване“

2017 г. – 2018 г. – преподавател в частен професионален колеж „Омега“ по дисциплините „Надписи и шрифтове“, „Програмни средства за компютърна текстообработка“, „Програмни средства за компютърна графика“ и „Технология на графичните изкуства“

2017 г. – преподавател в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство, Пловдив по дисциплината „Компютърна грамотност“. 

2006 – 2017 г. – работи в областта на графичния и рекламен дизайн и изработката на всички видове рекламни материали, като графичен дизайнер с предпечатна подготовка в рекламна агенция, дигитален център, офсетова печатница и фирма, специализирана в областта на ситопечатните рекламни материали – опаковки

Участия:

2020 г. - участие в обща изложба на преподавателите от НХГ "Ц. Лавренов" в Художествена галерия - Пещера

2019 - Участие в обща изложба "Сериграфия" на преподавателите от НХГ "Ц. Лавренов" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

2019 г. – Участие в изложба „Нощ на музеите“ – Пловдив, „Колективна изложба живопис, графика, скулптура“ – НХГ „Ц. Лавренов“;

2018 г. - Участва в научната конференция 2018: ДИЗАЙН & ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, НХА, София с тема на доклада: „За връзката на рекламата и рекламния дизайн“;

2017 г. - Участва в 5-та Международна научно-практическа конференция по артмениджмънт – АМТИИ с доклад на тема: „Ролята на цветовете в обучението по рекламен дизайн“, АМТИИ, Пловдив;

2016 г. - 2019 г. - Участва в проект Live Skills на Британски съвет, Лондон, Англия;

2016 г. – 2017 г. - Участва в проект “Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ)”;

2014 г. - Участва в студентски научен форум на Педагогически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски“, с доклад със заглавие: „Реклама и рекламен дизайн“;

2014 г. - Участие в научна конференция „Образование, общество, личност“ на Педагогически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски“;

2013 г. - Участва в проект „Развитие на художествената култура на ученици и студенти“ към поделение „Научна и приложна дейност“ (НПД) при ПУ „Паисий Хилендарски“.