НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
Родена 1964г. в град Хасково
 
1983г. - завършва Гимназия с преподаване на Немски език, Хасково
1988г. - завършва СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по история и немски език
 
1989г. – след конкурс започва работа като инспектор по история в ПУ „Паисий Хилендарски“
1991г. - започва работа като преподавател по Немски език в Медицински колеж към Медицински Университет, гр. Пловдив
1995г. – завършва курс за административен мениджър в ПУ „Паисий Хилендарски“
От 2003г е преподавател по Немски език в НХГ ‘‘Цанко Лавренов‘‘ 
2005г. - след защита на дипломна работа в Медицински Университет, София се дипломира като магистър по здравни грижи
2008 г. - старши преподавател в Медицински колеж към Медицински Университет, гр. Пловдив